212019Jan

Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului/examenului pentru ocuparea functiilor care fac parte din comitetul director, in conformitate cu prevederile ordinului MS 284/2007