Spitalul Municipal Calafat organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de director financiar contabil in data de 30.05.2018

Spitalul Municipal Calafat organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de registrator medical debutant din cadrul Sectiei Recuperare Medicina Fizica si Balneologie in data de 23.05.2018, ora 10,00.

Spitalul Municipal Calafat organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante in cadrul Sectiei Pediatrie in data de 21.05.2018, ora 10,00:

-asistent medical;

-infirmiera debutanta.

Spitalul Municipal Calafat scoate la concurs in conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr. 869/2015 cu modificarile si completarile ulterioare un post vacant cu norma intreaga de medic in specialitatea obstetrica ginecologie in cadrul Sectiei Obstetrica Ginecologie.

Spitalul Municipal Calafat organizeaza conform prevederilor HG 286/2011, examene de promovare in treapta profesionala pentru titularul postului

Spitalul Municipal Calafat organizeaza conform prevederilor HG 286/2011, examene de promovare in treapta profesionala pentru titularii posturilor

Anunt concurs medic specialist confirmat in specialitatea ATI in cadrul Compartimentului ATI

(16-02.2018) Anunt concurs medic oftalmologie

http://spitalcalafat.ro/archives/7427

Anunt promovare

anunt promovare

Anunt concurs – consilier juridic debutant

concurs – post vacant consilier juridic


Spitalul Municipal Calafat scoate la concurs un post vacant de medic in specialitatea oftalmologie din cadrul Compartimentului Oftalmologie

Spitalul Municipal Calafat organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

-un post de medic specialist confirmat in specialitatea medicina de familie la Biroul de Management al Calitatii Serviciilor Medicale;

-un post de medic specialist confirmat in specialitatea neonatologie la Compartimentul Neonatologie

Spitalul Municipal Calafat organizeaza concurs/examen pentru ocuparea unui post vacant de registrator medical debutant in cadrul Compartimentului Primire Urgente

Data concursului:09.11.2017

Situatia mediilor finale obtinute la concursul organizat pe data de 09.11.2017

 

Situatia selectarii dosarelor depuse in vederea participarii la concursul organizat pe data de 09.11.2017

 

Organizare concurs/examen pentru ocuparea unui post vacant de registrator medical debutant in cadrul Compartimentului Primire urgente 

Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului/examenului din data de 09.11.2017 

Bibliografie pentru ocuparea postului de registrator medical debutant 

Fisa postului pentru ocuparea postului vacant de registrator medical debutant