COMPONENTA CONSILIULUI CONSULTATIV A SPITALULUI MUNICIPAL CALAFAT

CONDUCEREA SPITALULUI MUNICIPAL CALAFAT

– CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
– MANAGER
– COMITETUL DIRECTOR
sprijinită de:
– CONSILIUL MEDICAL
– CONSILIUL ETIC

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Calafat a fost constituit în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă 48/2010 şi este format din:
– Ing.DRĂGHICI RADU DAN- presedinte
– Ec. MARCU NICOLAE – membru
– Dr. ENACHE ANDREEA LORENA – membru
– Ec. NICOLAE COSTIN-membru
– Ec. RAŢĂ MARIA-membru
Managerul participă la şedinţele Consiliului de Administraţie fără drept de vot.
Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la şedinţele Consiliului de Administraţie.

MANAGERUL

Conform dispozitiei nr. 870/18.10.2016 emisa de catre primarul Municipiului Calafat, incepand cu data de 01.11.2016, d-na ec. Dina Daniela, nominalizata in urma concursului sustinut, se numeste in functia de manager al Spitalului Municipal Calafat.
Managerul încheie contract de management cu Primăria Municipiului Calafat.

COMITETUL DIRECTOR al Spitalului Municipal Calafat este format din:
Comitetul Director al Spitalului Municipal Calafat este format din:
– Ec. DINA DANIELA-manager
– Dr. PECA MIHAELA- director medical
– Ec. CIOBANU DORI-DANIELA- director financiar-contabil, în urma concursului susţinut şi promovat în data de 25.06.2015, începând cu data de 01.07.2015:
•Se numeşte în funcţia de director medical, funcţie care face parte din Comitetul Director, d-na dr. Peca Mihaela, pe o perioadă de 3 ani;
•Se numeşte în funcţia de director financiar-contabil, funcţie care face parte din Comitetul Director, d-na ec. Ciobanu Dori-Daniela, pe o perioadă de 3 ani.

CONSILIUL MEDICAL
Incepand cu data de 01.02.2018, Consiliul Medical al Spitalului Municipal Calafat, are urmatoarea componenţă:

 • Peca Mihaela – preşedinte
 • Preda Ana Maria – membru
 • Colcea-Balu Simona – membru
 • Voiculecu Luminita – membru
 • Enache Andreea – membru
 • Petcu Simona – membru
 • Gugila Mihaela – membru
 • Vasile Marinela – membru
 • Nezbeda Claudiu – membru
 • Sirbu Florina – membru
 • Mateescu Nona – membru

CONSILIUL ETIC
Incepand cu 16.01.2017, Consiliul de Etica al Spitalului Municipal Calafat, are urmatoarea componenta:
MEMBRI PERMANENTI:
1. dr. Pasca Liviu
2. dr. Vartosu Ciprian
3. dr. Perovic Ilija
4. dr. Colcea-Balu Simona
5. as. Ungureanu Ileana
6. as. Abagiu Gabriela
MEMBRI SUPLEANTI
1. dr. Voiculescu Luminita
2. dr. Schiopu Georgeta
3. dr. Sirbu Constantin
4. dr. Gugila Mihaela
5. as. Galcea Liviu
6. as. Perpelea Denisa
Secretar – ref. Danciu Luminita
Secretar supleant – ec. Orascu Veronica