Achiziție directă: REABILITARE INTRARE AMBULATORIU

În vederea încheierii unui contract de furnizare de lucrări, atribuit prin ,,Achiziție directă” în conforitate cu prevederile Legii 98/2016 și a HG nr. 395/2016, vă rugăm să ne transmiteți pe adresa spitalului din antet, sau pe adresa de email : anca.maria@mail.spitalcalafat.ro, oferta dvs. de preț pentru achiziția lucrării de “REABILITARE INTRARE AMBULATORIU“.

Ofertele se vor depune până în data de 03.10.2023, ora 15,00.
Ofertele transmise după data stabilită nu vor fi luate în considerare. Prețul va fi fără TVA și se va întocmi în baza caietului de sarcini anexat.

Prețul maxim ofertat nu va depăși valoarea de 128.000,00 fără TVA.

Având în vedere prevederiile Legii 88/2023, lucrările de reabilitare a spitalelor sunt scutite de plata TVA.
Ofertantul câștigător pentru pachetul menționat va posta în catalogul SICAP, “REABILITARE INTRARE AMBULATORIU” și valoarea ofertată pentru această lucrare.
Informații suplimentare la tel: 0251 230 606 int. 101 sau 103, sau la tel: 0766473854 zilnic Între ore le 8-15.
în așteptarea ofertei dumneavoastră vă transmitem întreaga noastră considerație.

Vă mulțumim anticipat!