AMENAJARE ÎNCĂPERE RADIOLOGIE SECȚIE TBC POIANA MARE ÎN VEDEREA INSTALĂRII APARATULUI RONTGEN ACHIZIȚIONAT

În vederea încheierii unui contract de lucrări atribuit prin ,,Achiziție directă” în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 și a HG nr. 395/2016, vă rugăm să ne transmiteți pe adresa spitalului din antet, sau pe adresa de email: anca.maria@mail.spitalcalafat.ro, oferta dvs. de preț pentru achiziția de “AMENAJARE ÎNCĂPERE RADIOLOGIE SECȚIE TBC POIANA MARE ÎN VEDEREA INSTALĂRII APARATULUI RONTGEN ACHIZIȚIONAT”

Ofertele se vor depune până în data de 30.10.2023 , ora 12,00
Ofertele transmise după data stabilită nu vor fi luate în considerare. Prețul va fi fără TVA și se va întocmi în baza devizului de reparații anexat.

Prețul maxim ofertat nu va depăsi valoarea de 185.000,00 fără TVA

Având în vedere prevederiile Legii 88/2023, lucrările de reabilitare a spitalelor sunt scutite de plata TVA.
Informații suplimentare la tel: 0251230 606 int. 101 sau 103, sau la tel: 0766473854 zilnic între orele 8-15.


În așteptarea ofertei dumneavoastră vă transmitem întreaga noastră considerație.

Vă mulțumim anticipat!