INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PRESCRIEREA ȘI ELIBERAREA MEDICAMENTELOR COMPENSATE ȘI GRATUITE

Datorită viciului de comunicare, au aparut erori privind legislația în vigoare, referitor la eliberarea medicamentelor compensate / gratuite.
Conform Contractului cadru nr.1718/319/2024, medicii din ambulatoriul de specialitate au obligativitatea eliberării prescripțiilor medicale compensate / gratuite (rețete) pacienților asigurați.
Un exemplar al prescripției medicale este înmânat asiguratului de către medic, pentru a fi depus la farmacie, în vederea eliberării medicației prescrise.
Este strict interzis eliberarea medicamentelor din cabinetele medicale, conform legislatiei in vigoare.
Medicamentele decontate pot fi eliberate doar de către farmaciile cu circuit deschis (din afara spitalelor) care se află în contract cu casele de asigurări de sănătate.
Respectarea legislației în vigoare este strict monitorizată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.