ANUNT PUBLIC

Privind decizia etapei de incadrareSpitalul Municipal Calafat, titular al proiectului ,, Construire platforma betonata – Montate rezervor + Instalatie GPL”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Dolj: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, proiect propus a fi amplasat în Municipiul Calafat, str. Traian, nr.5, judetul Dolj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Dolj din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, în zilele luni-joi intre orele 800-1630 si vineri orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet office@apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 18.11.2017


Manager

Ec. Dina Daniela