Certificare și acreditare

Spitalul Municipal Calafat a început Procesul de acreditare potrivit Legii 95/2006.

Acreditarea constă în modalitatea prin care spitalul demonstrează că face eforturi să acorde îngrijiri medicale care să satisfacă așteptările pacienților, atât din punct de vedere al rezultatelor, cât și din punct de vedere al condițiilor în care se acordă.

Acreditarea confirmă că o unitate medicală dispune de resursele și de competențele profesionale necesare pentru a acorda îngrijiri medicale în specialitățile pe care le are în structură.

În prezent spitalul deține următoarele certificate:

1. Certificat de acreditare spital

2. Certificat de acreditare SR EN ISO 15189:2013 pentru laboratorul de analize medicale

3. Certificat de implementare SR EN ISO 9001:2015 privind sistemul de management al calității pentru activități de asistență medicală spitalicească, activități de asistență medicală specializată ambulatorie, alte activități referitoare la sănătatea umană.

4. Certificat de implementare SR ISO 45001:2018 privind sistemul de management al sănătății și securității în muncă pentru activități de asistență medicală spitalicească, activități de asistență medicală specializată ambulatorie, alte activități referitoare la sănătatea umană.

5. Certificat de implementare SR EN ISO 14001:2015 privind sistemul de management de mediu pentru activități de asistență medicală spitalicească, activități de asistență medicală specializată ambulatorie, alte activități referitoare la sănătatea umană.