Ghidul pacientului

CUPRINS:

 • SERVICII MEDICALE ASIGURATE ȘI CONDIȚII DE INTERNARE
 • PROCEDURI DE INTERNARE
 • BAGAJUL PENTRU MATERNITATE
 • PROGRAM ȘI REGULI DE VIZITĂ
 • SECURITATEA MEDIULUI SPITALICESC
 • FACILITAȚILE SPITALULUI
 • PROCEDURI DE EXTERNARE
 • COMUNICARE

SERVICII MEDICALE ASIGURATE ȘI CONDIȚII DE INTERNARE

Pachetul de servicii medicale de bază

A. Servicii medicale spitalicesti pentru patologia care necesita internare in regim de spitalizare continua:

  1. Spitalizarea continua are o durata de peste 12
  2. Asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare continua cuprinde ingrijiri de tip acut si ingrijiri de tip cronic si se acorda cu respectarea urmatoarelor criterii de internare:

a) nastere;

b) urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau care au acest potential, ce necesita supraveghere medicala continua;

c) boli cu potential endemoepidemic care necesita izolare si tratament;

d) bolnavi aflati sub incidenta 109, 110, 124 si 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, si in cazurile dispuse prin ordonanta a procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale, care necesita izolare ori internare obligatorie, si tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanta de judecata a dispus executarea pedepsei intr-un penitenciar- spital, precum si tratamentul pacientilor din penitenciare ale caror afectiuni necesita monitorizare si reevaluare in cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesita asistenta medicala spitaliceasca de lunga durata – ani;

e) afectiuni pentru care diagnosticul si/sau tratamentul nu pot fi monitorizate in ambulatoriu sau spitalizare de zi.

3. Factorii de care trebuie sa se tina cont cumulativ in luarea deciziei de internare in regim de spitalizare continua sunt:

a) severitatea semnelor si simptomelor prezentate de pacient;

b) predictibilitatea medicala a unei evolutii negative, nedorite a pacientului;

c) nevoia pentru si disponibilitatea analizelor/investigatiilor diagnostice;

d) epuizarea resurselor diagnostice si terapeutice in celelalte domenii de asistenta

4. Pacientii care prezinta un bilet de internare pentru spitalizare continua vor putea fi programati pentru internare, in functie de afectiune si de gravitatea semnelor si simptomelor prezentate si de disponibilitatea serviciilor unitatii spitalicesti solicitate.

5. Prevenirea spitalizarilor continue considerate evitabile se va realiza prin diagnosticare precoce, abordare, tratament si monitorizare, respectiv supraveghere corespunzatoare, in ambulatoriu si in spitalizarea de zi, dupa caz.

B. Servicii medicale spitalicesti care nu necesita internare continua, acordate in regim de spitalizare de zi (CPU):

 1. Spitalizarea de zi are o durata de maxim 12 ore/vizita (zi).
 2. Criteriile de internare in spitalizare de zi sunt:

a) urgente medico-chirurgicale ce necesita supraveghere medicala pana la 12 ore in conditiile stabilite in prezentele norme, doar in unitatile sanitare cu paturi care acorda si asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare continua;

b) diagnosticul nu poate fi stabilit si tratamentul nu poate fi efectuat si/sau monitorizat in ambulatoriu.

Pachetul minimal de servicii medicale in asistenta medicala spitaliceasca cuprinde servicii medicale acordate in regim de spitalizare continua si de zi si se acorda in situatia in care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat

 1. Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare continua sunt:

a) urgenta medico-chirurgicala in care este pusa in pericol viata pacientului sau care au acest potential pana la rezolvarea situatiei de urgenta;

b) boli cu potential endemo – epidemic pana la rezolvarea completa a cazului;

c) nașterea.

2. Criteriile pe bază carora se efectuează internarea pacienților în regim de spitalizare de zi (CPU) sunt:

a) situatia de urgenta medico-chirurgicala

b) epidemiologie pentru bolnavii care necesita tratament in afectiuni care nu necesita izolare

 1. Pentru criteriul urgenta medico-chirurgicală, spitalul acorda serviciile medicale avand obligatia sa evalueze situatia medicala a pacientului si sa il externeze daca serviciile medicale de urgenta nu se mai justifica. Pentru spitalizarea continua, la solicitarea pacientului se poate continua internarea in regim de spitalizare continua cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitalicesti de catre pacient pentru perioada in care serviciile acordate nu mai reprezinta urgenta.
 2. Pentru servicii medicale din pachetul minimal furnizorii de servicii medicale spitalicesti nu solicita bilet de internare.

PROCEDURI DE INTERNARE

Documente necesare la internare

 • Biletul de trimitere pentru internare semnat şi parafat de medicul din ambulatoriul de specialitate sau medicul de familie;
 • Bilet de internare pentru pacienţii care reprezintă urgenţe medico-chirurgicale, semnat şi parafat de medicul specialist din CPU (dupa caz); Fișa de prezentare în CPU – va fi anexată la FOCG a pacientului internat prin CPU;
 • Cardul național de asigurări de sănătate (dacă acesta nu se prezintă se va lista la Biroul de internari statusul pacientului – PIAS de pe site-ul CJAS, pacientul fiind informat că acest card trebuie adus pe parcursul internării);
 • Adeverință eliberată de către CJAS care dovedește calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
 • Adeverinţă de salariat cu precizarea numărului zilelor de concediu medical acordate în ultimele 12 luni;
 • Cuponul de pensie – pentru pensionari, veterani de razboi, persoane cu handicap;
 • Pentru persoanele aflate în întreținere: adeverintă de la locul de muncă al întreținătorului (în care să se menționeze numele persoanei aflate în intretinere), adeverință CJAS;
 • Pentru persoanele aflate într-o formă de protecție socială: copie dupa documentul care atesta acest lucru;
 • Pentru cetatenii străini din statele membre UE: cardul european de asigurări sociale de sănătate în perioada de valabilitate – DOAR PENTRU URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE;
 • Certificat nastere/CI minor internat și copie dupa CI a parinților;
 • Adeverinta de studii pentru persoanele intre 18-25 ani, care urmează cursurile unei școli/universități;
 • Pentru studenții străini/studenții cu plată – adeverință CJAS că sunt plătitori de asigurări de sănătate;
 • Angajament de plată – pentru pacienții neasigurați, a căror stare de urgență a încetat

5.  Eventuale documente medicale (bilete de externare, investigații, rețete)

Nu se solicită bilet de internare în următoarele situații:

 • naștere;
 • urgențe medico-chirurgicale;
 • boli cu potențial endemoepidemic, care necesită izolare și tratament;
 • bolnavi aflați sub incidența art. 109, 110, 124 și 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, și în cazurile dispuse prin ordonanță a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, și tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanța de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar- spital, precum și tratamentul pacienților din penitenciare ale căror afecțiuni necesită monitorizare șsi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital;
 • cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflați ăn relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate; transferul intraspitalicesc în situația în care se schimba tipul de îngrijire;
 • transferul interspitalicesc;
 • spitalizare de zi, daca se acordă servicii de: chimioterapie, radioterapie și administrare de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experti constituite la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, precum și monitorizarea bolnavilor cu HIV/SIDA, administrarea tratamentului pentru profilaxia rabiei, monitorizarea bolnavilor cu talasemie;

Este important sa respectati orice instructiune speciala pe care o primiti in legatura cu internarea dvs.; La solicitarea personalului va rugam sa puneti la dispozitie datele de identitate corecte precum si actele ce demonstreaza calitatea dvs. de asigurat.

In timpul spitalizarii, s-ar putea sa fie necesar transferul dvs. intre sectii. Acest lucru se va realiza cu scopul de a imbunatati calitatea ingrijirii dvs. sau a altor pacienti din spital. Facem apel la cooperarea dvs. in aceasta privinta. In cazul spitalizarilor de zi va atragem atentia ca acestea se fac pentru o procedura sau interventie chirurgicala minora ce nu necesita spitalizare in regim continuu deci nici costurile hoteliere nu se regasesc in cadrul acestui tip de spitalizare.

· Obiectele și materialele necesare igienei dvs. personale în spital:

 • Cremă și apărat de bărbierit;
 • Pieptene și perie de păr;
 • Prosop, burete;
 • Periuță și pastă de dinți;

Pijamale/camasa de noapte halat si papuci primiti la internare de la garderoba spitalului, dar este permisa si folosirea propriilor obiecte vestimentare.

 • Obiectele de valoare nu se pastreaza cu dvs. in spital: Spitalul nu isi asuma responsabilitatea pentru obiectele de valoare ca de exemplu bani, bijuterii si alte bunuri personale. Pacienii sunt rugati sa trimita acasa prin intermediul rudelor bunurile personale, inclusiv obiectele de valoare, bijuteriile si documentele importante, sau sa le depuna in seiful spitalului. Pastrati numai sume mici de bani (suficienti pentru cheltuieli zilnice, sau eventual pentru acoperirea cheltuielilor ocazionale de drumul de intoarcere de la spital acasa).

Nu uitati! La internare, comunicati personalului spitalului numele, adresa si numarul de contact ale rudei care locuieste cel mai aproape de spital si/sau a celei cu cel mai apropiat grad de rudenie.

La sosirea în secție

Dupa sosirea in sectie, un medic va va examina. Acesta trebuie informat de eventuala medicatie pe care deja o luati. Cand va internati, va rugam sa aduceti scrisorile medicale cu dvs. Orice medicatie pe care o aveti trebuie predata personalului medical / la asistente, de la internare. In perioada spitalizarii, medicul dvs. poate recomanda teste si proceduri care se efectueaza in alte departamente / sectii / pavilioane, iar deplasarea pacientilor in acest scop se face doar insotit de un cadru medical.. Va solicitam sa ramaneti in apropierea sectiei unde ati fost repartizat si, sub niciun pretext, sa nu parasiti unitatea medicala (este interzisa parasirea unitatii medicale pentru deplasarea la chioscuri, piata etc.)

Programul de masa

Veti avea la dispozitie un meniu indicat de medicul curant in funcţie de boala fiecăruia si de aportul caloric. Daca urmati o dieta speciala, trebuie sa informati medicul curant sau asistenta medicala care se ocupa de dvs. Mesele sunt servite fie in sala de mese pentru pacientii deplasabili, fie in saloane pentru cei nedeplasabili. Distribuirea se realizeaza de la nivelul oficiilor alimentare in vase individuale. Spitalul Municipal Calafat avand o structura pavilionara fiecare pavilion are atat circuit (traseu) cat si program stabilit pentru fiecare pavilion.

Activitatea se desfăşoară între orele:

 • Micul dejun: 7.30-8.30 AM
 • Pranz: 12.30 -13.30 PM
 • Cina: 00-19.00 PM

Spitalul nu isi asuma raspunderea oricaror reactii adverse pe care pacientii le pot suferi din cauza alimentelor care nu au fost pregatite sau furnizate de catre spital.

Dupa servirea mesei este interzisa pastrarea de alimente in salon, cu exceptia celor personale, in frigider, ambalate personal.

Retineti ca Spitalul Municipal Calafat ii sfatuisete pe vizitatori sa evite introducerea in spital a oricarui tip de mancare !

BAGAJUL PENTRU MATERNITATE

Pregătirea bagajului pentru maternitate este una dintre ultimele etape specifice statutului de viitoare mămică. E bine să te gândeşti din timp la ceea ce îţi va fi de folos în spital și să ai bagajul gata făcut când vei pleca la maternitate.

Pentru geantă alege o variantă uşor de manevrat, compartimentată, astfel încât să nu fi pusă în situaţia de a răscoli peste tot după o periuţă de dinţi sau un deodorant. Cu siguranţă vei primi numeroase sfaturi referitoare la conţinutul bagajului, însă cuvântul-cheie este “util”, nu „variat”. În geanta pentru naștere trebuie să ai tot ceea ce îți poate fi de folos în perioada de internare în spital.

Nu se ştie niciodată momentul precis când cel mic va dori să te cunoască, de aceea este bine chiar din săptămâna 32 de Sarcină să începi să schiţezi lista lucrurilor necesare în maternitate.

Iată ceea ce trebuie să iei cu tine:

În primul rând ai nevoie de lucrurile pe care le folosești în fiecare zi: pastă şi periuţă de dinţi, deodorant, perie de par. Alege acele produse cosmetice care nu au un miros puternic deoarece pot accentua o eventuală stare de greaţa. Totodată, atingerea şi mirosul pielii tale vor fi printre primele senzaţii pe care micuţul tău le va asocia cu mămica sa.

După ce vei naşte se va declanşa şi lactaţia. Iniţial nu va avea anumite ore la care va fi mai abundentă. Ritmicitatea va fi indusă, treptat, de pofta de mâncare a celui mic. Aşadar, din bagaj nu trebuie să îţi lipsească absorbante din bumbac tip discheta pentru sâni pentru a proteja îmbrăcămintea de scurgerile de lapte. Pentru eventualitatea in care te vei confrunta cu rani la sani cauzate de neatasarea corecta a copilului, spitalul va ofera un unguent special dedicat acestei probleme (vorbeste cu doctorul tau sa iti recomande cea mai potrivita solutie)

În primele zile de la naştere vei elimina sânge, cheaguri de sânge, resturi celulare, membranoase cunoscute şi sub denumirea de “lohii”. Scurgerile sunt absolut normale şi sunt semnul începerii refacerii uterine. De aceea chiar după naştere îţi sunt necesare absorbante externe. Nu uita să le pui în geanta pentru maternitate.

Îmbrăcăminte

În spitalul nostru camasa, halatul, camasa de noapte si papucii vor fi numai de la spital Puteti sa va puneti in bagaj lenjerie intimă de bumbac cu talie înaltă sau lenjerie intimă destinată special lauzelor. Alegerea va apartine!

Medicamente

În spitalul nostru medicația este asigurată de spital și nu se percepe de la pacienți, niciodată, cu nicio excepție, medicamente sau materiale sanitare.

Mâncare

Nu vei avea nevoie de hrană la pachet. Înainte de a naşte, aparatul digestiv are nevoie să fie relaxat, apă plată, ceai neindulcit. Ca ustensile auxiliare ce trebuie incluse în geanta pentru maternitate: una, două căni, o linguriţă, câteva paie şi serveţele.

Pe lângă sfera emoţională pe care o presupune venirea pe lume a bebeluşului, naşterea necesită şi aspecte birocratice, inerente. Acestea sunt reprezentate bineînţeles de către acte: carte de identitate, certificat de căsătorie, card de sanatate si dosarul cu analizele efectuate pe perioada sarcinii.

Pentru cel mic nu trebuie să aduceti nimic de acasa.

Pentru clipa emoţionantă în care vei ieşi din maternitate, pregăteşte în geanta pentru naștere hăinuţe din bumbac adaptate anotimpului spalate si calcate (body, bluziţe, şosete, căciuliţă, pantaloni sau salopetă) şi o păturică, un coşuleţ sau un port-bebe.

Nu te teme că vei pierde ceva din vedere. Ai suficient timp pentru a tăia sau a adăuga lucruri pe listă. Chiar şi în cazul în care vei uita să cumperi și să incluzi anumite lucruri în bagajul de maternitate, nu îţi face probleme. Viitorul tătic şi viitorii bunici îți vor fi alături și vor fi mai mult decât fericiți să îți aducă lucrurile de care ai nevoie.

Ideal ar fi ca vederea genţii pregătite să nu te sperie sau să te emoţioneze excesiv ori de câte ori o vezi. Este semnul că în curând te vei întoarce acasă având lângă tine cel mai de preţ cadou din viaţa ta: puişorul tău.

PROGRAM ȘI REGULI DE VIZITĂ

Spitalul Municipal Calafat doreste sa asigure pacientilor confort optim in conditiile date si sa optimizeze permanent serviciile medicale si de ingrijire, astfel incat vizitarea pacientilor este limitata la un anumit program.

Program de vizită pentru Spitalul Municipal Calafat:

SECȚII/COMPARTIMENTE

LUNI – VINERI

15.00 – 19.00

SÂMBĂTĂ – DUMINICĂ

13.00 – 19.00

  ATI

ZILNIC

16.00 – 17.00

18.00 – 19.00

 

Vizitarea pacienților in sectii si compartimente va fi posibilă cu respectarea următoarelor condiții :

 • Se permite accesul unei singure persoane la un pacient
 • În saloanele cu un număr de cel mult 3 paturi pacienții pot fi vizitați doar pe rând, în saloanele cu un număr de 4-6 paturi pot fi vizitati maximum 2 pacienţi în același timp, iar în saloanele cu un număr mai mare de 6 paturi pot fi vizitati maximum 3 pacienţi din același timp
 • Timpul alocat vizitei va fi de 30 minute, cu excepția compartimentului ATI
 • Vizitatorii sunt îndrumați la patul pacientului de un cadru mediu desemnat de asistentul șef.
 • Vizitatorii / aparținătorii vor îmbrăca echipamentul sandard de protecție (halat de unică folosință, botoși, eventual mască în funcție de gradul de risc al secției) pe care-l vor purta pe întreaga durată a
 • La sfârșitul vizitei, dezechiparea se face la ieșirea principală.
 • Pe durata programului de vizitare, în mod excepțional, vizitatorii pot fi solicitați de către personalul medical să întrerupă vizita și să părăsească incinta spitalului, în situații de urgență medicală, precum și în cazul în care conduita lor este necorespunzătoare sau prejudiciază efectuarea de manevre și îngrijiri medicale;
 • Pe durata vizitei şi a deplasării în spaţiile medicale ale spitalului, vizitatorii vor folosi doar circuitele şi căile de acces destinate, conform reglementărilor privind circuitele spitalului.

In cazul copiilor cu varsta de pana la 14 ani, internati in oricare dintre sectiile/compartimentele din Spitalul Municipal Calafat, cu exceptia compartimentului ATI, se permite prezenta permanenta a unui apartinator, daca se solicita acest lucru.

In cazul copiilor cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani internati in oricare dintre sectiile/compartimentele din Spitalul Municipal Calafat, cu exceptia compartimentului ATI, se poate permite prezenta permanenta a unui apartinator, cu acordul sefului de sectie/coordonatorului de compartiment.

Vizitarea pacienților in compartimentul ATI va fi posibilă cu respectarea următoarelor condiții:

 • Se permite accesul unei singure persoane la un pacient
 • În saloanele cu cel mult 4 paturi pacienții pot fi vizitați doar pe rând, în saloanele cu peste 4 paturi pot fi vizitati maximum 2 pacienţi în același timp
 • Timpul alocat vizitei va fi de maximum 10 minute, cu posibilitatea de prelungire, cu acordul medicului ATI
 • Pe toata durata vizitei persoana vizitatoare va fi însățită de personalul compartimentului ATI
 • Contactul fizic cu pacientul este permis numai cu acordul și sub supraveghereaasistentei medicale sau medicului ATI și trebuie să fie scurt și după o prealabilă dezinfecție suplimentară a mâinilor vizitatorului
 • In cazul copiilor internati in compartimentul ATI se asigura vizitarea zilnica cu respectarea prevederilor mai sus mentionate.
 • In cazul copiilor internati in compartimentul de terapie intensiva, la solicitarea apartinatorilor, in functie de conditiile locale, cu respectarea masurilor interne de prevenire a transmiterii infectiilor si cu aprobarea medicului coordonator de compartiment ATI, se poate permite prezenta permanenta a unui apartinator, in intervalul orar 20.00-07.00.
 • Pe durata programului de vizitare, în mod excepțional, vizitatorii pot fi solicitați de către personalul medical să întrerupă vizita și să părăsească incinta spitalului, în situații de urgență medicală, precum și în cazul în care conduita lor este necorespunzătoare sau prejudiciază efectuarea de manevre și îngrijiri medicale;

În cazul pacienţilor în stare critică sau terminală, cu excepția celor internați în compartimentul ATI aparținătorii au dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră, sau poate solicita prezenţa permanenta lângă pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului curant, dacă condiţiile din secţia/compartimentul respectivă/respectiv permit acest lucru.

În caz contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, asigurându-se un spaţiu adecvat de aşteptare, în apropierea secţiei/compartimentului.

În cazul pacienţilor internaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezente, pe oricare dintre secţiile/compartimentele Spitalul Municipal Calafat, cu excepția celor internați în compartimentul ATI, accesul unui însoțitor poate fi permanent pe baza biletului de voie semnat și parafat de medicul curant, obținut în urma aprobării unei cereri efectuate în prealabil în acest scop.

Vizitatorilor li se cere sa ia la cunostinta regulile de igiena a mainilor si sa accepte sfaturile personalului din spital in legatura cu protocolul de tinere sub control a infectiilor, ca de exemplu gastroenterita virala (sa poarte imbracamintea de protectie pe care au primit-o la intrarea in sectie/compartiment, sa se spele pe maini etc)

Daca sunteti racit, aveti gripa sau nu va simtiti bine, este indicat sa nu faceti vizite in spital.

Daca managerul spitalului stabileste o perioada de carantina, conform dispozitiilor autoritatii de sanatate publica judetene, in aceasta perioada se limiteaza sau se interzice, dupa caz, accesul vizitatorilor in spital !

SECURITATEA MEDIULUI SPITALICESC

ACCESUL IN SPITAL AL VIZITATORILOR ESTE PERMIS NUMAI CU RESPECTAREA UNOR CONDITII:

 • La intrarea in secții /compartimente, vizitatorii primesc echipament de protecție adaptat în funcție de gradul de risc al secției, asigurat de către spital, pe care sunt obligați să îl poarte pe toată durata vizitei;
 • Să respecte indicaţiile personalului medico-sanitar cu privire la măsurile aplicate în situaţii epidemiologice deosebite (epidemie de gripă, carantină, etc.). sau în caz de forță majoră (incendiu, cutremur etc).
 • Este strict interzis vizitatorilor ca pe perioada vizitei să filmeze sau să fotografieze pacientul fără acordul expres al acestuia.
 • Să nu vină însoțiți de animale de companie;
 • Să nu introducă în secții/compartimente alimente sau băuturi de orice fel (cu excepția celor aprobate de medicul sef, conducerea spitalului), alimente perisabile, droguri sau alcool, alimente contraindicate regimului dietetic al pacientului sau a cantităților prea mari de alimente admise în regimul alimentar al pacientului vizitat;
 • Să nu fumeze şi să nu consume băuturi alcoolice în incinta spitalului (inclusiv în curtea spitalului).
 • În timpul efectuării vizitelor, consultațiilor și a diverselor proceduri medicale, accesul vizitatorilor nu este permis în saloane; vizitatorii/aparținătorii așteaptă într-o zonă destinată acestui scop, în limita spațiului disponibil la nivelul structurii medicale, vizibil semnalizată.
 • Să nu se aşeze pe patul pacientului sau pe paturile celorlalți pacienți/paturile libere din salon;
 • Să nu atingă mesele de tratament, cărucioarele de pansamente, ustensilele, accesoriile sau aparatura medicală;
 • Să nu atingă recipientele inscripţionate cu mesaje avertizare de risc, de tipul „risc biologic”;
 • Să nu administreze din proprie inițiativă medicamente pacienților;
 • Vizitatorii sunt rugaţi ca, pe durata vizitei, să respecte odihna şi programul individual al tuturor pacienţilor internaţi, precum şi activitatea curentă a personalului medical, evitând să producă zgomote puternice sau să iniţieze orice alte acţiuni de natură să creeze disconfort celor din jur.
 • Pacienții pot refuza accesul vizitatorilor, comunicând în prealabil acest lucru medicului
 • La încheierea programului de vizită, toţi vizitatorii rămaşi în spital sunt invitaţi să părăsească incinta acestuia

Nu este permis accesul vizitatorilor:

 • Care prezintă semne clinice de infecții acute
 • Aflați în stare de ebrietate sau aflați sub influența unor substanțe halucinogene

FACILITATILE SPITALULUI

Servicii religioase

Spitalul pune la dispozitia pacientilor, la solicitarea acestora, servicii religioase prestate de preotul ortodox avand calitatea de angajat al unitatii noastre. De asemenea, in curtea unitatii noastre exista Biserica ”Hramul Sfintilor Imparati Constantin si Elena”, locas de cult unde se oficiaza serviciul religios. Unitatea medicala are incheiate contracte de colaborare cu reprezentatii tuturor cultelor recunoscute de lege.

Serviciul postal

Scrisorile sosite la secretariatul unitatii noastre sunt distribuite zilnic, conform procedurii circuitul documentelor.

Telefoanele

Utilizarea telefoanelor mobile/ celulare este interzisa in anumite sectii deoarece acestea pot interfera cu unele dispozitive vitale dar sensibile. Aceasta interdictie acolo unde este cazul.

Servicii alimentare

Veti avea la dispozitie un meniu. Daca urmati o dieta speciala, trebuie sa informati medicul curant sau asistenta medicala de salon care se ocupa de dumneavoastra.

Spitalul Municipal Calafat ii sfatuieste pe vizitatori sa evite introducerea in spital a oricarui tip de mancare.

Spitalul nu isi asuma raspunderea in cazul aparitiei oricaror reactii adverse pe care pacientii le pot suferii din cauza alimentelor care nu au fost pregatite sau furnizate de spital.

PROCEDURI DE EXTERNARE

Momentul si ziua externarii va vor fi anuntate cu cu cel putin 12 ore inainte, de medicul curant/asistenta de salon, lucru ce va va permite sa va puneti la punct cu cele necesare externarii:

 • Anuntati-va familia sau ruda cea mai apropiata de externarea .
 • Daca nu aveti mijloace personale (telefon mobil) pentru acest lucru, solicitati ajutorul personalului spitalului;
 • Daca pacientul se afla in stare critica, nedeplasabil, minor sau fara discernamant etc., se ia legatura cu familia / primaria de domiciliu in vederea informarii asupra datei externarii
 • Solicitati biletul de externare – o copie urmand sa o prezentati la medicul de familie pentru inregistrare si eliberarea eventualelor retete medicale. Pentru ce anume este medicatia, cat de des si pentru cat timp trebuie sa o luati ? Daca aveti nelamuriri, intrebati medicul curant inainte de a pleca.
 • Aveti nevoie de un certificat medical pentru angajatorul dvs. ? Nu uitati sa solicitati acest lucru inainte de externare.
 • Veti primi un Formular de decont pentru pacient;
 • Interesati-va daca aveti nevoie de o programare la Ambulatoriu sau de tratament prelungit;
 • Anuntati-va furnizorul de servicii medicale / ingrijiri la domiciliu de faptul ca vi se va face

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 12 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar si de viata, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical (dupa caz). In cazul externarii pacientului la cerere, i se vor explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • biletul de iesire din spital, intocmit de medicul curant, cu aprobarea medicului sef de sectie sau a medicului care asigura coordonarea de specialitate;
 • scrisoarea medicala pentru medicul de familie în vederea asigurării continuității îngrijirilor, completată conform anexei 43 din Normele contractului cadru;
 • reteta electronică conținând tratamentul pe care pacientul trebuie să îl urmeze după externare, prescriere care se face pentru un număr de 3-7 zile pentru bolile acute, 8-10 zile pentru afecțiunile subacute si 30-31 zile pentru bolile cronice (conform HG 140/2018);
 • concediul medical, daca este cazul, recomandat după normele legislative în vigoare;
 • decontul de cheltuieli aferent spitalizării întocmit conform prevederilor ordinului MS 1100/2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se eliberează pacientului pentru serviciile medicale primite;
 • raportul de ingrijiri la

COMUNICAREA SUGESTIILOR / RECLAMATIILOR / MULTUMIRILOR

Comunicarea cu pacientii este un segment important in activitatea noastra. Pentru a adresa intrebari, a solicita informatii suplimentare sau a va exprima satisfactia sau insatisfactia in legatura cu serviciile oferite de unitatea noastra, aveti la dispozitie:

SITE-ul spitalului ofera:

 • Formular de sesizare online cu mentiunea ca formularul este optional iar datele dumneavostra personale nu vor fi facute public, pentru a ajuta la imbunatatirea serviciilor medicale si a relatiilor personal / pacient.
 • Chestionar de satisfactie Pacient internat; In vederea aprecierii ingrijirilor medicale pe care le-ati primit in Spitalul Municipal Calafat si a cresterii calitatii acestora
 • Daca aveti peste 18 ani, aveti posibilitatea sa completati, sau sa trimiteti pe adresa secretariat@mail.spitalcalafat.ro, un Chestionar de feedback, ce are ca obiect dezvoltarea ulterioară a unui mecanism de feedback al pacienților cu privire la calitatea serviciilor din spitale

Cum să faceți o plângere

Inainte sa faceti o plangere este bine sa va ganditi la rezultatul pe care doriti sa il obtineti si sa cereti clar acest lucru inca de la inceput. Ati putea:

 • Sa vreti sa vi se ceara scuze;
 • Sa doriti sa vi se explice ceea ce s-a intamplat;
 • Sa propuneti anumite schimbari sau imbunatatiri;
 • Sa va asigurati ca personalul isi recunoaste greselile;
 • Sa va asigurati ca nu se va intampla din nou aceeasi greseala

Cine poate face o plangere

Puteti face o plangere in care sunteti pacient si ati fost sau ati putea fi afectat in vreun fel de un serviciu de care ati beneficiat sau vi s-a refuzat in spital.

De asemenea, puteti face o plangere in numele unei alte persoane numai daca aveti mandatul persoanei in cauza.

Care este timpul limită în care puteți face o plângere

Puteti face o plangere in decurs de 10 zile de la data procedurii incidentului sau in termen de 10 zile de la data cand v-ati dat seama de faptul care v-a produs nemultumirea.

Procedura de depunere a unei plângeri

Personalul Spitalului Municipal Calafat va depune toate eforturile ca toti pacientii sa fie multumiti de serviciile medicale oferite, de rezolvarea situatiilor in care apar incidente.

La nivelul spitalului, exista o cutie dedicata colectarii sugestiilor /reclamatiilor dumneavoastra, denumita “OPINIA PACIENTILOR” si Condica de sugestii si reclamatii.

Va asiguram ca toate sugestiile / reclamatiile dumneavoastra vor fi analizate cu atentie de catre mangerul Spitalului Municipal Calafat, impreuna cu ceilalti membri din echipa de conducere.

Rezoluția oficială

Raspunsul il veti primi in termen de 30 de zile

Rezoluția independentă

Colegiul Medicilor din Romania si OAMGMAMR sunt organisme de drept public, cu autonomie institutionala si va pot oferi un raspuns la plangerea dumneavoastra.

Acțiunea în judecată

Daca nici rezolutia independenta nu va multumeste, puteti cere investigarea cazului dumneavoastra in justitie, unde va fi nevoie sa aduceti dovezi ca ati fost ingrijit in mod necorespunzator si ati avut de suferit. Plangerea pentru actiunea in justitie trebuie adresata instantei de judecata

Mulțumirile (daca exista) puteti, de asemenea, sa va exprimati satisfactia si aprecierea pentru serviciile primate in cadrul Spitalului Municipal Calafat, multumirile fiind un indiciu important pentru cresterea calitatii serviciilor in viitor

Puteti sa adresati multumiri nominale si membrilor unei echipe de profesionisti care v-au ingrjit.