Mass Media

DATA APROBARII 25.06.2021

 

 

 

FORMULAR AVIZARE PROCEDURA

 

 

Elemente privind responsabilii/ operatiunea  

Numele si prenumele

 

Functia

 

Data

 

Semnatura

1 2 3 4 5
Elaborat Dr. Voiculescu

Luminita

Director Medical 23.06.2021
Verificat pentru

conformitate

Ec. Orascu

Veronica

Sef BMC 24.06.2021
Avizat Vlasceanu Cristian Consilier Juridic 25.06.2021
Aprobat Dr. Nita Dorin

Stelian

Manager 25.06.2021

 

 

 

 

CUPRINS

 1. SCOP
 2. DOMENIUL DE APLICARE
 3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
 4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
 5. DESCRIEREA PROCESULUI
 6. INDICATORI DE MONITORIZARE
 7. IDENTIFICARE, ANALIZA SI TRATAREA RISCURILOR
 8. LISTA RESPONSABILITĂŢILOR
 9. FORMULAR DE EVIDENTA A MODIFICARILOR
 10. FORMULAR DE ANALIZA A PROCEDURII
 11. FORMULAR DE DISTRIBUIRE, DIFUZARE
 12. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI ŞI ARHIVĂRI

 

 1. SCOP

Scopul procedurii este acela de a descrie modul de acces a reprezentantilor mijloacelor de informare in masa in incinta spitalului, inclusiv in situatii epidemiologice deosebite (epidemie) precum si masurile de asigurare a confidentialitatii datelor pacientilor – persoanele, medicale. De asemenea, procedura prezenta are in vedere asigurarea unei relatii optime de comunicare externa in vederea pastrarii unei imagini pozitive a Spitalului atat din punct de vedere al activitatii medicale, din punct de vedere al calitatii resursei umane precum si informarea tuturor angajatilor privind atitudinea corecta in relatia de comunicare cu mass-media.

 1. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul Spitalului Municipal Calafat.

 1. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
 • Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice
 • Legea 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 185/2007 privind asigurarea calitatii in sistemul de sanatate
 • Ordinul 639/2016 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a unitatilor sanitare acreditate
 • Ordinul nr. 446/2017 pentru aprobarea Standardelor,Procedurilor si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor
 • Legea privind drepturile pacientului 46/2003
 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 • Legea nr.129/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr .102/2005 privind infintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abordarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
 • Ordonanta 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a partilor
 • Legea 504/2002 – legea
 • Regulamentul de Organizare si Functionare
 • Regulament intern
 1. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

a.      DEFINIŢII SPECIFICE

Termenul = Definitia si/sau (daca este cazul), actul care defineste termenul Pacient = Persoana sanatoasa sau bolnava care utilizeaza serviciile de sanatate

Epidemie = Situatie epidemiologica in care o boala infectioasa apare intr-un anumit teritoriu sau populatie cu o frecventa neobijnuita,peste cea estimata de sistemul de supraveghere, interesand un numar mare de persoane pentru o perioada limitata de timp (exemplu viroze respiratorii, rujeola etc.)

Mass-media = Totalitatea mijloacelor de informare a maselor (radio,televiziune, presa,etc.)

Eveniment de importanta majora = Orice eveniment care poate prezenta interes pentru o parte importanta a publicului si care este cuprins in lista aprobata prin hotararea a Guvernului, la propunerea Consilului National al Audiovizualului (cf.Lg. 504/2002)

Discriminarea = Distinctia care se face intre persoane aflate in situatii similare pe baza rasei,sexului,varstei,aparentei etnice,originii nationale sau sociale, religiei, optiunilor politice sau antipatiei personale.

Ingrijiri de sanatate = Serviciile medicale, serviciile sau alt act medical in scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare

Interventie medicala = Orice examinare, tratament sau alt act medical in scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare

Petitie = Cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris sau prin e-mail, pe care un cetatean ori o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor publice centrale si locale,serviciilor publice descentralizte ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si spitalii publice

Informatie de interes public = Informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau spitalii publice,indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei

Informatie cu privire la datele personale = Informatie cu privire la datele personale se intelege orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila

b.      ABREVIERI

BMC = Biroul de Management al Calitatii

RMM = Responsabil cu mass-media (purtator de cuvant al Spitalului)

 1. DESCRIEREA PROCESULUI OBLIGATII GENERALE:
 • Relatiile spitalului cu presa, cu reprezentatii mass-media se desfasoara prin intermediul purtatorului de cuvant al spitalului .
 • Purtatorul de cuvant al spitalului va informa reprezentantii mass-media asupra activitatii spitalului prin organizarea de conferinte de presa, emiterea de comunicate de presa, acordarea de interviuri si publicarea de articole de presa.
 • Conferintele de presa se organizeaza in functie de evenimente, de cererea presei si interesele
 • Interviurile se dau numai de persoanele desemnate de conducerea spitalului, intr-un cadru organizat, la sediul Spitalului sau in birouri speciale ale presei.
 • Salariatii care dau declaratii presei in numele unitatii fara a fi mandatati de conducere in acest sens isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la aceste declaratii si vor suporta in intregime.
 • Accesul in incinta spitalului este permis numai reprezentantilor mass-media acreditati si numai cu acordul managerului, care va nominalza in mod explicit locurile in care se poate filma sau persoanele carora li se pot lua interviuri, cu respectarea drepturilor pacientilor. In acest scop, anterior, reprezentantii mass-media vor face demersuri scrise sau verbale in vederea obtinerii acordului de principiu catre seful de sectie si medicul curant al pacientului (daca este vorba despre declaratii in legatura cu un pacient). De asemenea, declaratii despre starea de sanatate a pacientilor se dau numai cu acordul acestora. Ulterior seful de sectie anunta managerul si solicita acordul acestuia.
 • Accesul in incinta spitalului este permis numai reprezentatilor mass-media acreditati in situatii epidemiologice particulare (epidemie) se va face respectand urmatoarele conditii: informarea reprezentantilor mass-media privind situatia epidemiologica (epidemie) efectuarea triajului epidemiologic in vederea identificarii persoanelor care prezinta semne sau simtome de boala (ex. Viroze respiratorii/gripa: rinoree, tuse, febra, contact cu cazuri de imbolnavire in familie sau la locul de munca); interzicerea accesului persoanelor la care se ridica suspiciunea unei infectii; accesul din zona administrativa a spitalului catre sectii se va face cu liftul destinat vizitatorilor; accesul in sectie: in zona de filtru se va efectua echiparea reprezentantilor mass-media, cu ajutorul personalului medical: botosi, halat, masca (acopera nasul si gura); dezinfectia igienica a mainilor cu solutie alcoolica si frictionare 30 secunde sub supravegherea personalului medical; se interzice accesul in saloanele cu pacienti; la iesirea din sectie reprezentantii mass-media se vor dezechipa si se va colecta echipamentul de protectie in recipientele de colectare de la nivelul zonei de filtru; dupa dezinfectia mainilor se paraseste sectia pe traseul urmat anterior.
 • Deplasarea reprezentantilor mass-media in incinta spitalului se va face numai cu ecuson si halat corespunzator si, daca este cazul, cu un insotitor stabilit de conducerea Este interzis cu desavarsire accesul reprezentantilor mass-media in zonele: bloc operator, sterilizare centralizata, laboratoare, depozite de deseuri medicale periculoase, statie de oxigen. Aceste zone se vor marca cu indicatoare care interzic accesul publicului.
 • Purtatorul de cuvant desemnat va prezenta anual, managerului raportul scris al activitatilor

Responsabil cu mass-media/Persoane desemnate in relatia cu mass-media

 • Managerul Spitalului va numi prin decizie o persoana cu responsabilitati in relatia cu mass- media-RMM (purtatorul de cuvant).
 • RMM isi va insusi prevederile prezentei proceduri, va pune in aplicare cerintele acesteia si va raspunde de la indeplinrea tuturor prevederilor procedurii.
 • In cadrul spitalului, relatia cu mass-media este asigurata NUMAI prin intermediul Responsabilului mass-media (purtatorul de cuvant ). Exceptie la prezenta regula fac urmatoarele cazuri:
  • Accesul delegatiilor cu acordul managerului, cand acestia vor fi insotiti de manager, purtator de cuvant sau alta persoana(e) numite prin decizie de catre manager;
  • Accesul delegatiilor Ministerelor, numai cand acestia isi asuma raspunderea pentru Reprezentantii mass-media care ii insotesc.
 • In cazul numirii prin decizie a unor angajati in relatia cu mass-media cu diverse ocazii, altele decat purtatorul de cuvant, acestia vor fi instruiti obligatoriu, de catre personalul care asigura activitatea de resurse umane, cu privire la prevederile prezentei proceduri si se vor supune strict cerintelor procedurii.

Liber acces la informatiile de interes public

Spitalul are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

 1. actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea spitalului;
 2. structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, progamul de audiente cu managerul;
 3. numele si prenumele persoanelor din conducerea Spitalului si ale Responsabilului cu difuzarea informatiilor publice;
 4. coordonatele de contact ale Spitalului, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii web;
 5. sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
 1. progamele si strategiile proprii;
 2. lista cuprizand documentele de interes public;
 3. lista cuprizand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
 4. modalitatile de contestare a deciziei conducerii spitalului in situatia in care o persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Accesul mass-media in incinta spitalului

 • Delegatii mass-media au obligatia de a se prezenta la ghiseul firmei de paza de la intrarea in spital pentru identificare.
 • Identificarea se realizeaza prin cartea de identitate a reprezentantilor mass-media, ordinul de serviciu/legitimatia de serviciu.
 • Personalul firmei de paza va nota in „Registrul vizitatori”, informatiilor prevazute in rubricile acestuia si va pune la dispozitia acestora „Regulile privind accesul Reprezentantilor mass- media in incinta Spitalului”
 • Personalul firmei de paza va anunta RMM (purtatorul de cuvant) si managerul de prezenta reprezentatilor mass-media pe teritorul Spitalului. Nu va permite intrarea acestora in cadrul spitalului pana cand nu vor fi insotiti de catre RMM.

Acordul interviurilor in cadrul Spitalului

Interviurile in cadrul Spitalului vor fi acordate numai de catre manager, RMM (purtator de cuvant) sau alta persoana imputernicita de conducerea spitalului cu respectarea urmatoarele reguli:

 1. Privind drepturile copilului
  • nu vor fi divulgate informatii cu privire la copii sub 16 ani aflati sub tratament decat cu acrordul in scris al apartinatorilor (rude de gr. I)
  • informatiile puse la dispozitia mass/media in cadrul interviului vor tine cont de dreptul la protejarea imaginii publice si a vietii intime, private si familiale ale copilului in cauza;
  • nu vor fi facute publice informatii cu privire la indicii care ar putea duce la identificarea copilului in varsta de pana la 18 ani in situatia in care aceasta a fost victima unui abuz sexual, abuz fizic sau psihic, sau a fost cauzat de comiterea unor infractiuni sau martor la savarsirea acestora. Informatii cu privire la identitatea copilului sau starea lui de sanatate vor fi facute publice numai cu acordul scris al parintilor, al persoanei in grija careia se afla copilul sau a unui reprezentant legal.

– nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnica, nationalitatea, rasa sau religia copilului precum si un eventual handicap al acestuia.

 1. Privind demnitatea umana si drepturile pacientilor
  • declaratiile referitoare la o persoana se vor face respectand drepturile si libertatile fundamentale ale omului, dreptul la viata privata si dreptul de a se respecta imaginea proprie.
  • informatiile cu privire la o persoana retinuta pentru cercetari, arestate sau aflate in detentie se vor pune la dispozitia mass-media numai cu acordul scris al persoanei.
  • nu va fi dezvaluita in niciun fel identitatea unei persoane victima a unei infractiuni privitoare la viata sexuala cu exceptia cazului in care persoana a dat Acord scris.
  • nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnica, nationalitatea, rasa sau religia unei persoane precum si un eventual handicap al acestuia.
  • informatii cu privire la persoane aflate sub tratament, date cu carectar personal privind starea de sanatate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstante in legatura cu boala si cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul unei autopsii se vor pune la dispozitia reprezentantilor mass-media numai cu acordul persoanei, sau in cazul unui persoane fara discernamant ori decedata, cu acordul familiei sau apartinatorior.

RMM (purtatorul de cuvant) va insoti reprezentatii mass-media in cazul in care acestia doresc intervierverea unui pacient, dar va permite acest lucru numai dupa ce pacientul va da acordul in scris cu privire la intervievarea sa.

Acordurile in scris vizavi de oferirea informatiilor cu privire la starea de sanatate, medicamentatie, tratament, conditie fizica, etc ale pacientilor sau cu privire la luarea unor interviuri sub forma de inregistrare audio/video sau fotografierea acestora, se vor da pe formular „Acord in scris al pacientului „.

RMM va interzice cu desavarsire accesul reprezentantilor mass-media in zonele interzise publicului.

Nerespectarea de catre purtatorul de cuvant a confidentialitatii datelor despre un pacient si confidentialitatii actului medical, precum si prevederilor acestei proceduri atrage dupa sine sanctionarea disciplinara, contraventionala sau penala, conform prevederilor legale.

Purtatorul de cuvant nu va fi tras la raspundere in cazul unor filmari cu camera ascunsa sau a unor interviuri inregistrate cu echipamente audio ascunse de catre reprezentatii mass-media.

Reclamatii in sensul prezentei proceduri

Reclamatii privind divulgarea unor informatii referitoare la un pacient (adult sau copil) fara acordul scris al acestuia.

In cazul divulgarii de catre purtatorul de cuvant al spitalului a unor informatii cu privire la imprejurarile mentionate in procedura fara acordul scris al persoanei/pacient atrage dupa sine sanctionarea disciplinara.

In cazul solicitarii unor daune morale sau materiale de catre un pacient in privinta caruia sau divulgat informatii de oricare natura fara acordul scris al acestuia vor fi suportate de catre Purtatorul de cuvant.

Reclamatia cu privire la divulgarea unor informatii sau imagini in legatura cu un pacient fara acordul scris al acestuia, obtinute de reprezentantii mass-media cu echipamente audio-video ascunse.

In cazul unor astfel de sesizari pe baza imaginilor/inregistrarilor audio puse la dispozitie de pacientul reclamat si cu ajutorul acestuia se va identifica ziua si ora la care inregistrarea a fost facuta. Din „Registrul vizitatori”, aflat la portar (agent de paza) pe baza datei si orei la care s-a constatat ca a fost efectuata inregistrarea, se vor identifica Reprezentantii mass-media care se fac raspunzatori de situatia creata.

Masuri luate:

 • se va aduce la cunostinta in scris Angajatorului reprezentantilor mass-media ce se fac vinovati, fapta respectiva si se va solicita in scris masurile care au fost luate impotriva Reprezentantilor mass- media reclamati;
 • se va interzice pe viitor accesul Reprezentantilor mass-media vinovati de situatia creata pe teritorul Spitalului.
 • se va aduce la cunostinta pacientului reclamant masurile luate cu mentiunea ca Spitalul este absolvit de orice vina pentru inregistrari audio/video efectuate cu camera ascunsa.

Cererile si reclamatiile vor fi solutionate in termenele legale de compartimentele carora le-au fost repartizate de conducerea spitalului si vor fi comunicate petentului prin mijloacele prin care au fost transmisie unitatii, respectiv electronic sau cu posta.

Evidenta reclamatiilor sau plangerilor se face, prin grija RMM sau personalului imputernicit in acest sens de la secretariatul unitatii.

RMM unitatii prezinta periodic conducerii spitalului un raport statistic al reclamatiilor pacientilor/salariatilor indicand:

 1. volumul reclamatiilor formulare de pacienti pentru posibile nerespectari ale drepturilor prevazute de Legea privind drepturile pacientului nr.46/2003 inregistrate in unitatea de timp
 1. reclamatiile nesolutionate in termen
 2. reclamatiile care au angajat raspunderea disciplinara

Pentru reprezentatii mass-media, accesul in unitate se realizeaza numai pe baza legitimatiei de acreditare si a cartii de identitate.

Pentru obtinerea acordului de interviu, anterior, reprezentatii mass-media vor face demersuri scrie sau verbale in vederea obtinerii acordului manangerului si dupa caz al pacientului.

Managerul va stabili locurile si conditiile in care se va putea filma cu ocazia luarii unui interviu unui pacient, in conditiile respectarii drepturilor pacientului la intimitate. Va trebui sa existe acordul pacientului (consemnat in scris de catre acesta) pentru a se putea realiza un interviu pacientului.

Interviul se va desfasura intr-un spatiu care sa nu afecteze refacerea sau odihna altor pacienti, stabilit de seful de sectie si aprobat de manager.

In vederea desfasurarii in mod corespunzator a acestei activitati manangerul va desemna un purtator de cuvant care sa fie persoana de contact cu mass-media, insotind in permanenta reprezentantul mass media.

In virtutea dreptului la informare, pentru a se respecta confidentialitatea actului medical si a datelor referitoare la starea de sanatate pacientilor spitalului, se interzice divulgarea informatiilor despre starea medicala a unui pacient, aceasta putandu-se divulga doar cu acceptul in scris al acestuia. Daca exista acceptul acestuia, purtatorul de cuvant desemnat va contacta seful sectiei/medicul curant al pacientului pentru a obtine datele generale despre starea pacientului in cauza si va oferi o scurta descriere a starii sau a evolutiei starii de sanatate.

Este interzisa filmarea sau inregistrarea audio in spatiile care presupun conditii speciale de igiena si de sterilizare: bloc operator, A.T.I., neonatologie.

Ziaristii acreditati au acces in biroul managerului si in sala precizata pentru sustinerea conferintei de presa. Ziaristii acreditati au obligatia sa respecte normele deontologie din domeniu (Normele Clubului Roman de Presa).

PENTRU EVENIMENTE MEDICALE DEOSEBITE: accidente rutiere, accidente de munca, accidente casnice, calamitati etc., reprezentantii mass-media vor avea acces in spital (conform procedurii de mai sus) pe la CPU si vor fi primiti in holul Triaj.

Informatiile despre eveniment se vor acorda doar de purtatorul de cuvant al spitalului / medicul de la CPU, doar dupa stabilizarea pacientilor / diagnosticare.

Informatiile vor fi acordate sub rezerva codului deontologic si tinand cont de Legea 46/2003, privind drepturile pacientului, cu completarile si modificarile ulterioare – acceptul pacientului sau al apartinatorilor

Acces neingradit pentru presa:

 • Cand insotesc o delegatie oficiala, cu acordul
 • Insotita de manager / alti directori
 1. INDICATORI DE MONITORIZARE

 

Indicatori de monitorizare ai rezultatelor Analiza rezultatelor implementarii
Analiza 1

data

Analiza 2

data

Analiza 3

data

Analiza 4

data

Indicatori de structura.

·      Nr personal incadrat conform statului de functii/ nr. De personal

estimat

Indicatori de proces.

·      Numar personal instruit pentru aplicarea procedurii/Numar personal care aplica procedura

·      Nr de instruiri procedura realizate/Nr instruiri procedura

planificate

Indicatori de rezultat

·   Numar reclamatii reprezentanti mass-media in legatura cu nerespectarea unui acord de comunicare/vizita.

·   Numar reclamatii cu privire la divulgarea unor informatii sau imagini in legatura cu un pacient fara acordul scris al acestuia, obtinute de Reprezentanti mass-

media/an.

 

 1. IDENTIFICARE, ANALIZA SI TRATAREA RISCURILOR

Diminuarea si monitorizarea riscului specific care se regaseste in registrul riscurilor de la nivelul Spitalului Municipal Calafat.

 1. RESPONSABILITĂŢI

Managerul

 • Aproba si urmareste respectarea regulilor impuse de prezenta
 • Analizeaza situatia existenta si acorda posibilitatea de a realiza un interviu tinand cont, in mod expres, de interesele pacientului, starea sa medicala si respectarea drepturilor sale
 • Aproba solicitarile scrise de date despre starea unui pacient in conditiile asigurarii confidentialitatii acestuia.

Purtatorul de cuvant:

 • Urmareste respectarea regulilor stabilite prin prezenta procedura, insoteste reprezentantul mass- media si asigura respectarea drepturilor pacientului pe timpul interviului
 • Formuleaza raspuns la cererile de informatii formulate de mass-media, conform acordului manangerului

Medic sef sectie / sef structura / sef serviciu

 • Urmareste aplicarea prevederilor prezentei proceduri

SECTII / COMPARTIMENTE

/ DEPARTAMENTE

PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND ACCESUL MASS- MEDIA

Cod: PS-19

Asistent sef sectie

 • Urmareste aplicarea prevederilor prezentei proceduri

Responsabil arhivare

–     Arhiveaza procedura si anexele conform procedurii si nomenclatorului de arhivare

 1. FORMULAR DE EVIDENTA A MODIFICARILOR

 

Ediţia/ revizia în cadrul ediţiei Componenta revizuita Modalitatea               de revizuire Data aplicarii
Ediţia I x x 04.06.2013
Revizia 1 1,2,3 Modificare 21.02.2017
Revizia 2 1,2,3 Modificare 22.07.2019
Editia II x x 25.06.2021

 

 

 1. FORMULAR DE ANALIZA A PROCEDURII

 

 

Nr. Crt.

Denumirea structurii care

exprima punctul de vedere

Nume prenume şef sectie /

compartiment / birou

 

Avizul favorabil data / semnatura

Aviz nefavorabil precizarea explicita a observatiilor
1 RMM Dr. Florescu Nelu 24.06.2021
2 BMC Ec. Orascu Veronica 24.06.2021
 

 

SECTII / COMPARTIMENTE

/ DEPARTAMENTE

 

 

PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND ACCESUL MASS- MEDIA

Cod: PS-19
 1. FORMULAR DE DISTRIBUIRE, DIFUZARE
 

Nr. Crt.

Destinatar sectie / compartiment / birou Nume prenume şef sectie / compartiment / birou  

Semnătur ă primire

 

Data primirii

Data retragerii versiunii inlocuite Data intrarii in vigoare a noii proceduri
1 CPU Dr. Nezbeda Claudiu
2 Pediatrie Dr. Nita Mirabela
3 Neurologie Dr. Enache Andreea
4 Chirurgie generala Dr. Vartosu Ciprian
5 A.T.I. Dr. Cirstea Laurentiu
6 Medicina Interna Dr. Peca Mihaela
7 Obstetrica

Ginecologie

Dr. Colcea Balu

Simona

8 Dermatologie Dr. Mateescu Nona
9 Pneumologie TBC

Poiana Mare

Dr. Gugila Mihaela
10 Balneofizioterapie Dr. Petcu Simona
11 Lab. Radiologie Dr. Stoicescu Ionica
12 Lab. Analize

medicale

Bioch. Draghici

Maria

13 Lab. Anatomie

patologica

Dr. Floarea Laura
14 Farmacie Farm. Buzatu

Mihaela

15 Resurse Umane Ec. Surugiu Corina
16 Financiar Contabil Ec. Ciobanu Daniela
17 CPIAAM Dr. Patrasinca

Daniela

18 Statistica

Informatica

Inf. Crinteanu

Cristian

19 Tehnic administrativ Ing. Draghici Radu
20 BMC Ec. Orascu Veronica

 

 1. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI ŞI ARHIVĂRI

Anexa 1. Regulile privind accesul Reprezentantilor mass-media in incinta Spitalului Anexa 2. Declaratie jurnalist/cameraman

Anexa 3. Formular Acordul pacientului

Anexa 4. Proces verbal de diseminare si instruire a persoanelor din subordinea persoanelor din lista de difuzare.

Anexa 5. Formular de confirmare a evaluarii

Anexa 1.

 

 

Regulile privind accesul Reprezentantilor mass-media in incinta Spitalului Municipal Calafat

 

 

Toti Reprezentanti mass-media care vor oferi informatii inregistrate audio/video de pe teritorul sau in legatura cu Spitalul au obligatia de a asigura informarea obiectiva a publicului prin prezentarea corecta a faptelor si evenimentelor.

In incinta Spitalului, accesul si vizitarea unitatii se va face insotit numai de catre Purtatorul de cuvant sau alta persoana(e) delegata de conducerea Spitalului, respectand zonele cu acces interzis publicului.

Accesul Reprezentantilor mass/media va fi permis pe teritoriul Spitalului numai daca acestia isi asuma prin semnatura respectarea prezentelor reguli.

Accesul in spital se face numai echipat corespunzator cu halat, incaltaminte speciala si ecuson pentru identificare, in zonele si in intervalul orar astfel incat sa nu tulbure activitatea cadrelor medicale sau progamul pacientilor, numai cu aprobarea conducerii unitatii.

Reprezentantii mass/media nu vor recurge la inselaciune in vederea obtinerii unor informatii sustinand ca sunt persoane angajate ale spitalului.

Reprezentantii mass/media nu vor lua interviuri, nu vor efectua filmari sau fotografii ale pacientilor din cadrul spitalului decat dupa ce se va obtine acordul scris al acestora.

Reprezentantii mass/media care vor obtine si utiliza informatii din cadrul spitalului folosind mijloace de inregistrare audio/video ascunse se fac raspunzatori pentru faptele lor si vor suporta consecintele. Utilizarea metodelor mentionate atrage dupa sine interzicerea accesului in cadrul Spitalului cu alte ocazii pe termen nelimitat.

Cod: F-01/PS-19

 

 

Anexa 2.

 

 

 

Declaratie jurnalist/cameraman

 

Subsemnatul/a……………………………………………………………………………………………………………… ,

jurnalist/cameraman………………………………,     la……………………………………………………………………………… ,

legitimat cu ……………….. CI SERIA. ………,NR…………………….., si legitimatia nr………………………………. ,

declar ca mi-au fost aduse la cunostinta regulile de acces si de vizitare a Spitalului Municipal Calafat.

Ma oblig sa respect regulile spitalului, cunoscand faptul ca acesta deriva din acte normative in vigoare, iar solicitarile reprezentantului spitalului au drept scop respectarea legii privind drepturile pacientului, ale angajatilor si alte norme ale legislatiei incidente in ansamblul spitalului.

De asemenea, declar ca am cunostinta despre faptul ca prezentarea unor date si/sau fapte nereale in legatura cu spitalul, pacientii si/sau angajatii prin care s-au creat permisele producerii unor prejudicii sunt imputabile si genereaza obligatia despagubirii celor prejudiciati atat de subsemnatul cat si de angajatorul meu.

Data                                                                                       Numele prenumele

Semnatura

Cod: F-02/PS-19

 

 

Anexa 3.

 

Acordul in scris al pacientului privind relatia cu Mass/media

 

 

Subsemnata/ul …………………………………………………………………………………………………. CNP………………………………………………………….

Domiciliat/a in str……………………………………………………, nr. …., bl. …, sc. …., et. …., ap….. ,

Sector……………, localitatea………………… judetul…………………..telefon…………. in calitate de :

     pacient

     apartinator

     reprezentant legal sunt de acord cu :

 1. Divulgarea informatiilor cu privire la:

     starea mea de sanatate

     starea de sanatate a persoanei pe care o reprezint;

 1. Divulgarea motivelor medicale sau de alta natura

     pentru care ma aflu internat

     pentru care se afla internata persoana pecare o reprezint

 1. Filmarea, fotografierea si interverievarea cu privire la starea de sanatate si difuzarea informatiilor obtinute pe aceasta cale audiovizuala sau scrisa a:

     mea

     persoanei pe care o reprezint

Cadrul medical in prezenta caruia semnez:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Unitatea mass/media care solicita informatiile si persoana care realizeaza activitatea

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Cod: F-03/PS-19

 

 

Anexa 4.

 

Proces verbal de diseminare si instruire a personalului din subordinea persoanelor din lista de difuzare.

 

Sectia/ compartimentul/departamentul ……………………………………………………………………………….

NUME PRENUME Diseminare si instruire

– data –

Semnatura persoana instruite

Cod: F-02/PS-25

 

Persoana care a efectuat diseminarea si instruirea

Nume si prenume…………………………………………………………………….

Semnatura …………………………………………………………………….

Data …………………………………………………….

   
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

Anexa 5.

Formular de Confirmare a Evaluarii

 

Tema evaluarii:

 

PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND ACCESUL MASS- MEDIA

Instructor:
Mod de evaluare :    □ Oral     □ Scris         Evaluator Data evaluării :
Nume si prenume salariat FUNCTIA Data evaluarii: Nota obtinuta la evaluare Semnătura salariat

Cod: F-03/PS-25