Politica în domeniul Calității

Conducerea Spitalului Municipal Calafat consideră calitatea serviciilor medicale prestate ca fiind factorul principal care determină performanțele spitalului și depune eforturi permanente pentru satisfacerea exigențelor și cerințelor pacienților/aparținătorilor, angajându-se în ceea ce privește buna practică profesională.

Principiul de bază al politicii noastre în domeniul calității este orientarea către pacient pentru a-i identifica cât mai exact nevoile și așteptările și a le satisface prin furnizarea celor mai bune servicii medicale.

Pentru ducerea la îndeplinire a acestei politici s-a prevăzut un sistem de manangemnt al calității care permite menținerea sub control a factorilor tehnici, administrativi și umani care aduce un plus de valoare calității serviciilor medicale.

Conducerea Spitalului Municipal Calafat și-a stabilit ca obiective prioritare:

  • Satisfacerea cerințelor pacienților și aparținătorilor;
  • Dezvoltarea profesională a angajaților proprii în mod permanent;
  • Dezvoltarea unui mod proactiv de prevenire a riscurilor pentru pacienți/aparținători;
  • Îmbunătățirea continuă a serviciilor medicale oferite. Personalul medico-sanitar din unitatea noastră se obligă:
  • Să respecte demnitatea vieții umane;
  • Să manifeste compasiune și să îngrijească fără discriminare;
  • Să susțină perfecțiunea și profesionalismul prin educație, cercetare și evaluare;
  • Să promoveze calitatea, echitatea și responsabilitatea;

Conducerea Spitalului Municipal Calafat își asumă răspunderea comunicării acestei politici întregului personal și analizării ei la intervale de timp planificate pentru a fi în mod continu adecvată față de misiune și viziune.

Manager Director Medical Responsabil Management Calitate
Dr. Niță Dorin Stelian Dr. Voiculescu Luminița Ec. Orăscu Veronica